RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM 88 I LIKSJOE 2021

Det åttonde konstituerande plenumet skulle denna gång avhållas i Lycksele. Vuovdega reste till plenumsorten redan på lördag, dvs en dag före det kallelsen stipulerat. Det visade sig sedermera att dessa extra timmar väl behövdes. Och det var endast de som var kallade av Sametingets ordförande och Sametingets kansli som fick närvara.

Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud och Stefan Mikaelsson.

Vuovdega & Samerna förhandlade tillsammans gentemot förstahandsalternativet Sámiid Riikkabellodat och Guovssonásti. Förhandlingarna löpte på hyfsat bra efter en tidigare fastställd matematisk fördelningsnyckel, men just som ett politiskt innehåll hade tillförts så avbröts förhandlingarna.

Efter några timmars uppehåll meddelade de tre största partierna att dessa inte skulle ha någon valteknisk samverkan med partiet Samerna. Därigenom föll förstahandsalternativet med val av styrelse med en majoritet av plenums ledamöter, dvs minst 16 ledamöter. Osäkerheten med en minoritetsstyrelse på 15 ledamöter var alltför stor för att den skulle kännas som ett seriöst alternativ. Vuovdega blev därmed ställda inför fullbordat faktum av våra tidigare s.k. samarbetspartier.

Återigen avbröts förhandlingarna och vi fick besked att en proportionellt vald styrelse övervägdes. När även detta alternativ förkastats av några av de största partierna, så återstod ett enda alternativ, och det var en politisk samverkan med Jakt och Fiske-samerna. Att inte bruka våra mandat i plenum eller inte våga ta ett politiskt beslut där andra partier tar ett steg tillbaka, fanns inte på kartan för Vuovdega.

Ålderspresident Stefan Mikaelsson öppnade det 88:e plenumet den 30 augusti och förrättade det första uppropet. Ajourneringar gjorde att det blev få plenumsförhandlingar. Klockan 12.00 den 31 augusti var överläggningarna inom Vuovdega avslutade och kl 15.45 kunde de tidigare ajournerade plenumsförhandlingarna återupptas.

Som valärenden hanns med under eftermiddagen att välja Daniel Holst till Sametingets ordförande, att bl.a välja Jan Rannerud och Stefan Mikaelsson till ordinarie ledamöter i styrelsen, och att därefter välja Håkan Jonsson till styrelsens ordförande. Styrelsen består av 6 ledamöter och 2 av dessa från Vuovdega och med Stefan Mikaelsson som vice styrelseordförande.

Den högtidliga invigningen av mandatperioden genomfördes i några sammanbyggda stora tältkåtor vid Ume-älvens strand, ca 150 meter från hotellet. Det blåste friska vindar så tältduken skallrade, när vi ledamöter blev uppropade av Valnämnden och fick slå oss ner på första parkett. Några inspirerande tal hölls av bl.a Talman Andreas Norlén, Kulturminister Amanda Lind, Ärkebiskopen Antje Jackelén, Sametings-president Aili Keskitalo och Samerådets vice president Åsa Blind Larsson. Väldigt fina, berörande och inkluderande tal som alla kompletterade varandra på det bästa sätt. Kvällen avslutades med en gala-middag, god underhållning och middags-tal.  

Torsdagen den 2 september fortsatte plenum med start kl 15.45 och kvarvarande valärenden. Till ordförande i rennäringsnämnden valdes Jan Rannerud och till vice ordförande valdes Martin Lundgren. De oroliga röster som hördes i samband med de första valen borde nog ha kunnat invänta genomförandet av alla valärenden. Skogsrenskötselns utmaningar kommer att kunna bemötas på ett bättre sätt med tanke på de val som skett till just Rennäringsnämnden. Övriga val med positioner för Vuovdega redovisas längre ner.

Konklusioner: Oväntade aktiviteter gjorde att Vuovdega fick förhålla sig till detta. Om en proportionellt vald styrelse inte kan väljas så måste en majoritetsstyrelse med stöd av minst 16 ledamöter bli alternativet. Vuovdega erhöll ordförande-poster i två av nämnderna som kan påverka innehållet i beslutsfattandet som berör enskilda skogssamer.

Dessa ordförandeposter kom just i Rennäringsnämnden och Valnämnden. Och just nu så är det politiska ledarskapet i dessa nämnder under Vuovdegas ledning och därmed kan vi med fog anta att det blir mer jämlikt beslutsfattande än tidigare. Vuovdega har kompetenta politiker som väl fyller de positioner med kompetens och kontinuitet för vilka de har blivit valda.

Det lättaste sättet att inte misslyckas är att inte göra någonting alls utan att med ett nickande hålla med den som pratat före en själv. Vuovdega har nu vågat att välja en majoritetsstyrelse och kan driva politik med ett stöd i plenum under de kommande fyra åren. Vuovdega har således goda möjligheter att kunna bedriva den politik som valprogrammet och med det som finns angett under flikarna på vuovdega.se anger.

Vi syns på nästa plenum i Giron den 30-2-12. Stefan Mikaelsson, parti-ordförande.

Poster för Vuovdegas förtroendevalda;

12 ordinarie ledamöter med 11 ersättare och 1 ersättarplats vakant.

Vice ordförande i styrelsen

Ordförande i Rennäringsnämnden

Vice ordförande i Rennäringsnämnden

Ordförande i Valnämnden.

Sametingets styrelse (6 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Stefan Mikaelsson, vice ordf                            Martin Lundgren

Jan Rannerud                                                   Vakant

Samiskt Parlamentariskt Råd (7 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Stefan Mikaelsson                                            Martin Lundgren

Styrelsen till Samiskt Parlamentariskt Råd (2 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Håkan Jonsson                                                   Stefan Mikaelsson

Hälso Äldre & Idrottsnämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Helena Dådring                                                 Jonathan Olsson Sagelind

Kulturnämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Marina Nilsson Ederlöf                                    Michael Eriksson

Näringsnämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Jan Rannerud                                                     Nils Johan Rannerud

Rennäringsnämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Jan Rannerud ordförande                               Jonas Larsson

Martin Lundgren                                               Henrik Andersson

Språknämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Märgge Uttjek                                                   Lars Thomas Mangi

Ungdomsråd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Elle Eriksson                                                       Nils Johan Rannerud

Valnämnd (7 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Jennie Granberg ordförande                         Lars Stenberg

Rapport från konstituerande plenum

Styrelsemöte i Arvidsjaur 21 augusti

Mötet skedde en vecka senare än mötet vi kallar ”Arvidsjauröverenskommelsen”

Detta möte behandlade det erbjudande Vuovdega fick utifrån den fördelningsnyckel som användes och tillsammans med Samerna då vi hade en samverkan. Dessa två möten pekade i en riktning mot ett samarbete med Samelandspartiet, Guovssonásti och Vuovdega/Samerna vilket vi var tydliga med redan 16 augusti.

Lycksele lördag 28 augusti

Vi enades tidigare om att själva bekosta en extra dag för lösa eventuella frågetecken.

Under denna dag var vi hyggligt överens men Anders Kråik kunde inte komma förrän sent på kvällen på grund av andra åtaganden. Det samtalades om arbetet i styrelsen och om vissa positioner, Samerna hade då en plats i styrelsen och nämnds platser med en ordförandeplats i en nämnd. Det skulle då presenteras en slutgiltig lista men än en gång framstod det klart att samarbetet skulle fortsätta den kommande mandatperioden.

Lycksele söndag 29 augusti

Något har hänt sedan lördag. Hela bilden var omvänd och diskussionerna svängde på ett för oss negativt sätt.

Vi samverkanspartier tittade gemensamt på budet från JoF som ett alternativ vilket var i sak likvärdigt med alliansens. Rennäringsnämnden var vår men med fem ledamöter. Vårt förslag tillsammans med Samerna lämnades över till den gamla alliansen och där ingick inte Rennäringsnämnden men ett förslag på en utökning till 7 platser.

Lycksele måndag 30 augusti

Helt förändrat klimat där Vuovdega kallades till SáR och där fanns även JoF. Deras gemensamma besked var att Samerna skulle stängas ut till varje pris man namngav särskilt Anders Kråik som problemet. Vi lyssnade men kunde inte godta att vi inte fick välja våra partners.

Anders Kråik kallades sedan ensam in i SáR grupprum och fick samma besked. Vi beslutade då att ta ett samtal med JoF som vidhöll att Anders Kråik inte var välkommen, man sa att MG fört fram kravet trots att man inte skulle stödja JoF.

Min analys är att man helt enkelt räknat med att ”vår” sida skulle ha 14 mandat och JoF 14 mandat men då majoritet med stöd av MG när man lyckats sparka ut Samerna.

Saken förvärrades då man insåg att vi inte skulle delta i en omröstning mot Samerna. SáR och JoF meddelade då gemensamt med Guovssonásti att man tecknat ett avtal som avsåg att utestänga Samerna vilket krasst betydde att alla förhandlingar var över.

Vuovdega och Samerna var utestängda och med en valteknisk allians fanns möjligen en styrelseplats tillgänglig, inga nämnds platser om det yttersta inträffade.

För vår del innebar det att vi kunde ligga och vila.

Plenum öppnade och val av tillfällig valberedning skedde, därefter ajournerades plenum för dagen. Intensiva kontakter följde.

Lycksele tisdag 31 augusti

De förhandlingar som tog plats pendlade för vår del mellan strandade förhandlingar mellan den gamla alliansen, diskussioner med JoF och sedan ytterligare besked att vi inte var välkomna någonstans utan att man skulle bilda en proportionellt vald styrelse.

Vi meddelade att vi godtog detta då vi inte kunde påverka något.

Strax innan plenum startade om ville JoF föra ett samtal, man var då beredd att erbjuda oss det tidigare budet men att Samerna inte kunde vara med på annat sätt än i nämnder, alltså de fick ingen plats i styrelse eller ordförandeplats i nämnd.

För oss som parti tvingades vi att följa vårt årsmöte där kravet var att söka bästa möjliga lösning. Vi tog ett majoritets beslut i gruppen att fullfölja en förhandling med JoF.

Plenum öppnade kl. 10 med ett flertal ajourneringar.

SáR och Guovssonásti kontaktade oss sent med kort tid kvar och erbjöd en lösning som kunde generera arvoderade uppdrag för Anders Kråik men fortfarande gällde uppgörelsen med JoF.

SáR meddelade senare att partiet inte stod bakom detta och därmed föll sista möjligheten, med 14 mandat fanns inga alternativ kvar. Sannolikt väntade en mandatperiod i opposition för Samelandspartiet och Guovssonásti.

Efter ajourneringar skedde val av styrelse.

Plenum ajournerades till torsdag 2 september 15.45.

Lycksele onsdag 1 september

Invigning

Lycksele torsdag 2 september

Under den återupptagna plenumsförhandlingen valdes samtliga ledamöter till nämnderna.

Vad hände??

Min slutsats är att alla spelade ett högt spel men glömde eller struntade i att förhandla.

Varför sattes prestige före samarbete?

Varför blev mobbningen och utfrysningen av partiet Samerna i allmänhet och Anders Kråik i synnerhet den viktigaste politiska sakfrågan som alla enades bakom?

Senast jag såg nåt liknande var när alla riksdagspartier försökte frysa ut SD.

Har vi verkligen den synen på sametingspartiet Samerna?

Efter plenum tävlar vissa partier i att peka ut Vuovdega som svikare när alla i själva verket gemensamt tvingade oss ut ur förhandlingarna. JoF var riktigt snabba när de såg var vi hamnade men våra forna vänner svek.

Skamligt uppträdande från de som kallade oss vänner.

Hanteringen av Anders Kråik borde tvinga fram en lag som stoppar denna typ av diskriminering och jag känner en stor skam själv även om det inte hjälpt att Vuovdega agerat på annat sätt.

Denna hantering kommer inte att glömmas bort. Jag hoppas att väljarna förstår vad som hänt och säger ifrån till sina partier.

9000 på röstlängden och detta blev den viktigaste frågan!

Till råga på allt frågar vi var de unga tagit vägen, behöver någon undra mer?

På återhörande

Jan Rannerud

Medlemsmöte den 6/3 inför Sametingsvalet 2021

Partiet Vuovdega-Skogssamerna ska fastställa sina vallistor inför valet och du som medlem är viktig i processen. Det är medlemmarnas åsikter som ska vara vägledande i besluten.

På grund av rådande pandemi kommer mötet att ske digitalt, det går också att koppla upp sig via telefon om man saknar tillgång till dator.

Mötet kommer äga rum den 6/3 med start klockan 13.00.

Instruktioner för uppkoppling samt inloggningsuppgifter skickas ut till de medlemmar som betalat medlemsavgiften och anmält deltagande.

Anmälan om deltagande sker till Jan Rannerud via mail jan.r@live.se eller telefon
070-600 80 76 eller till Marina Nilsson Ederlöv på mail marina.ederlof@brinet.nu eller telefon 070-659 43 85.

Medlemsavgiften är 100 kronor/person för 2021. Avgiften kan betalas via Swish eller bankgiro. Glöm inte att ange namn och e-post.

Bankgiro: 5038–8438

Swish: 123 348 74 69

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2020

Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 27:e årsmöte!

Datum:       Söndag den 22 november 2020, kl. 10:00, OBS! mötet startar utsatt tid.

Plats:         Digitalt via länk på grund av covid-19 beräknad tid ca 6 timmar.

Förslag till dagordning

 • § 1 Öppnande av årsmöte
 • § 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • § 3 Val av två justerare, tillika rösträknare
 • § 4 Fråga om mötets utlysande
 • § 5 Fastställande av röstlängd och fullmakter
 • § 6 Fastställande av dagordning
 • § 7 Föregående årsmöte
 • § 8 Vuovdega-Skogssamernas verksamhetsberättelse
 • § 9 Föredragning av resultat och balansräkning 2019
 • § 10 Revisionsberättelse för 2019
 • § 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019
 • § 12 Budgetförslag för 2020
 • § 13 Val av partiets och styrelsens ordförande
 • § 14 Val av ledamöter och ersättare
 • § 15 Val av firmatecknare, två stycken
 • § 16 Val av revisorer och en ersättare
 • § 17 Val av valberedning
 • § 18 Ekonomi per 1 september, aktuell ställning.
 • § 19 Fastställande av medlemsavgift
 • § 20 Partiets verksamhetsplan 2020-2022, medlemsmöten mm
 • § 21 Läget i politiken, vilka skogssamiska frågor som drivs, covid-19, Sametingets styrelse, frågestund.
 • § 22 Nämndernas redovisning, möjlighet till frågor.
 • § 23 Övriga frågor
 • § 24 Mötet avslutas

Partiet kan inte bjuda på lunch som tidigare år av naturliga skäl. Det som är speciellt med digitala möten är att man måste anmäla sig till Jan Rannerud, 070-600 80 76, jan.r@live.se eller Marina Nilsson-Ederlöf, 070-659 43 85, marina.ederlof@brinet.nu 
för att erhålla en särskild länk för uppkoppling. Det betyder att man måste ha en ”smart phone” eller en dator med kamera för att delta via video. Det går även bra med telefonuppkoppling via samma länk men då utan bild.
Det betyder även att man måste vara medlem i partiet med avgiften betald.

Partiet kan tyvärr inte tillåta närvaro för någon annan än de som skall delta på plenum på grund av hotellets Corona regler då partiets avdelning är stängd för övriga gäster.

På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Valberedningen, gm Nils-Johan Rannerud, 073-830 32 50, nilsjohan_rannerud@hotmail.com tar mycket gärna emot förslag till styrelse.

Regler för digitalt möte

 1. Uppkoppling bör ske senast 30 minuter innan mötet startar för att man kan få hjälp om något inte fungerar.
 2. Mötet kommer att ajourneras var 40:e minut under 5 min för en bensträckare.
 3. Vi kommer under mötet att infoga en längre paus i minst 30 minuter för fika/lunch mm.
 4. Upprop efter § 3 för att valda justerare skall kunna anteckna närvarande.
 5. För att vara säker på att alla deltar kan upprop komma att göras efter varje beslut.
 6. Man begär ordet genom att trycka på handen i bildens nederkant eller säger sitt namn.
 7. Tänk på att stänga sin mikrofon när man inte har ordet för att inte störa i onödan.
 8. Tänk på att ni som har kamera är i bild så att ni inte visar något ni inte vill visa.
 9. Handlingar kan skickas digitalt under pågående möte om ni begär det och om det finns inskannat annars kommer de efteråt. E-postadress lämnar ni när ni får länken.

Minnesord

Den 14 oktober 2020 nåddes vi av budet att Ingvar Larsson en aktad man i renskötarleden lagt ner sin stav. Han vigde sitt liv åt renen och renskötseln. Som 14 åring började han sin långa bana inom renskötseln. Han fick överta renarna efter sin far Wille som hastigt gick bort. En farbror åt Ingvar kom att bli hans trygghet arbetet i renskogen. Han kom att uppleva både med- och motgångar i renskötselarbetet. Ingvar var en stor renmärkeskännare och de marker som han verkade i kände han som sin egen byxficka. Han satt som ordförande i Västra Kikkejaurs sameby i flera decennier. Där kom hans kunskap väl till pass då han förde samebyns talan mot bland annat stat och kommun. Otaliga var alla sittningar som han hade med dåvarande Domänverket och andra skogsbolag. En stor förespråkare för oss skogssamer och en man med mycket kunskap har lämnat oss i stor sorg.

Vila i frid.

Rapport från plenumsmöte i Saxnäs

2018-05-31

Hej till er alla i sommarvärmen…
Denna gång föll lotten på mig att berätta om plenum i Saxnäs.
Vackert beläget men med slitna lokaler som gav de flesta rinnande näsor och huvudvärk.
Första dagen var ett extra plenum som begärdes av oppositionen vid plenum i Staare med tre frågor på ärendelistan. De frågor som lyftes var frågor som tyvärr ägdes av andra än sametinget vilket snarare pekar på hur ogenomtänkt begäran var.
Nordisk samekonvention – en fråga som främst Finland jobbar med och som sannolikt är svår att göra något åt då det är sex parter, tre sameting och tre regeringar. De frågor som ligger på bordet hanteras av SPR och är fortfarande arbetsmaterial som vi ännu inte fått ta del av, oklart när vi får yttra oss om detta.
Regeringsuppdraget om Traditionell kunskap – som dagens opposition startade tillsammans med Naturvårdsverket på myndighetsnivå, vilket innebar att det blev ett tjänstemannaärende. Från oppositionens sida vill man gärna antyda att det är den nuvarande styrelsen som startat detta men faktum är att det redan startades under förra mandatperioden och projektdirektivet var redan överlämnat till NVV. I beslutet dåvarande styrelsen fattade står även att frågan inte ska lyftas till plenum.
Konsultationsordning – startade under förra mandatperioden men ligger under Kulturdepartementet. Läget är att ärendet överlämnats till s.k. gemensamberedning som betyder att sametinget inte kan agera. Sametinget kommer att få yttra sig när lagrådsremissen är klar vilket förväntas ske under juli månad, därefter ska den upp till riksdagen som proposition.
Sammanfattningen blir att detta blev ett onödigt extraplenum utan svar där frågorna kunnat riktas till styrelsen direkt som erbjöd sig svara på dessa frågor.
Så startade ordinarie plenum i Saxnäs…
Oppositionen rivstartade med att rikta misstroende mot sametingets ordförande, Paulus Kuoljok. Det enda skälet är så vitt vi förstår politiskt då Paulus följt de regler som gäller och då inget av extraärendena kunde behandlas valde Paulus att förlägga plenum så sent som det bara gick, annars skulle begäran avvisats och det var ett sämre alternativ. Då Paulus hade ett uttalat förtroende från majoriteten lades begäran om misstroende till handlingarna.
Vuovdega lyfte situationen i Luleälvdal under allmänpolitiska debatten och Stefan Mikaelsson kunde genom att använda all sin talartid få fram budskapet om hur rovdjur och vattenkraft påverkat skogssamiska kulturmiljöer.
Våra tidigare bordlagda motioner från Johan Skogsfeldt och Katarina Sevä kom upp och med stöd från vår allians och oppositionen beslutades glädjande nog att anta dessa.
Parlamentsbyggnaden beslutades ligga i någon av dessa tre orter, Kiruna, Östersund och Vilhelmina. Tyvärr saknas fortfarande personalens åsikter och viljan att förlägga byggnaden centralt i Sápmi.
En ny nämnd inrättades där Vuovdega fick ordförandeskapet, Hälso-, äldre- och idrottsnämnd, Monica Harr Sandström valdes som ordinarie tillika ordförande och Marina Nilsson Ederlöv som ersättare. Efter en process om valbarhet framkommer vikten av att samla så många som möjligt på vallistorna. Vårt första förslag till ledamot ansågs inte valbart. I det sammanhanget märker vi också problemet med att bara ha en lista då vi inte hade någon ersättare på plats.
Partistödet höjdes enligt förslaget från styrelsen där Vuovdega hela tiden påpekat den låga nivån.
Uttalande om kåtabränningen antogs.
Många motioner behandlades och motionerna 522, 523 och 524 som lämnats av oppositionen med inriktning mot problemen för skogssamerna blev endast besvarade men då de arbetas med i styrelsen stödde vi styrelsen i frågan. Vår motion 527 om Norrbottens länsstyrelse och hanteringen av skyddsjakter återremitterades.
Vuovdega har förmånen att arbeta med skogssamiska frågor och har även tillgång till resurser från kansli och budget. Arbetet med Muonio och skogssamisk rätt har tagit fart och även lyfts på departementsnivå. För oss är det positivt att vi har stöd från alla partier i våra frågor men det är också en balansgång då vi alltid riskerar att bli slagträ i debatten. Vårt avtal med vår allians ska respekteras för att skapa lugn och stabilitet i sametingets ledning.
Styrelsens redovisning hanns i vanlig ordning inte tas upp utan bordlades.
Allmänt kan sägas att vårt deltagande i nämnder och styrelse fungerar ganska bra och då Martin Lundgren nu träder in under Lars Wilhelm Svonnis sjukdomsfrånvaro har Vuovdega en stark representation i styrelsen.
Med tillönskan om en fortsatt fin sommar i hela Sápmi.
Jan Rannerud, partiledare och plenumsledamot.

Kallelse till Årsmöte 2018

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2018
Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 25:e årsmöte!

Datum: lördagen den 16 juni 2018, kl. 11:00
Plats: Arvidsjaur, Arvasgården

Förslag till dagordning

§ 1 Öppnande av årsmöte
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3 Val av två justerare, tillika rösträknare
§ 4 Fråga om mötets utlysande
§ 5 Fastställande av röstlängd och fullmakter
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Föregående årsmöte
§ 8 Vuovdega-Skogssamernas verksamhetsberättelse
§ 9 Föredragning av resultat och balansräkning 2017
§ 10 Revisionsberättelse för 2017
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017
§ 12 Budgetförslag för 2018
§ 13 Val av partiets och styrelsens ordförande
§ 14 Val av ledamöter och ersättare
§ 15 Val av firmatecknare
§ 16 Val av revisorer och en ersättare
§ 17 Val av valberedning
§ 18 Fastställande av medlemsavgift
§ 19 Partiets verksamhetsplan 2018-2020, medlemsmöten mm
§ 20 Läget i politiken, skogssamiska frågor
§ 21 Övriga frågor
§ 22 Mötet avslutas

Partiet bjuder på lunch för de som föranmält att de så önskar. Anmälan om lunch sker senast den 15 juni till Jan Rannerud, 070-600 80 76, jan.r@live.se eller Monica Harr Sandström, 070-548 79 21, monica@biegga.com
Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen.
OBS! Vi inleder årsmötet kl. 11,00. Lunch 12 – 13.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska ske i den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats. För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar. På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Valberedningen, gm Michael Eriksson, 070-537 40 20, tar mycket gärna emot förslag till styrelsen.

Krönika av Stefan Mikaelsson med anledning av kvinnodagen

Internationella kvinnodagen manifesterar kampen för att återställa urfolkskvinnornas rätt till land och vatten och ytterst till sin egen kultur. Denna har i många av världens nationalstater stulits av de dominerande folkens parlamentariska system som grundar sin institionella och strukturella diskriminering på rasismens altare.
Gränsdragningar på urfolkens traditionella områden har i de flesta fall bara bekräftat motstående intressen, skillnader och olikheter. Nationalismen, elitismen och fanatismen är således ett levande verktyg för att även idag kunna slå sönder urfolkskulturer och ytterst för en bestående assimilering även i dagens moderna samhällen.
Vi förenas i kampen för en levande mångfald av urfolkskulturer i alla världsdelar och detta även i världens rikaste länder, som fritt får välja sina existensiella former och som fritt medger urfolkskvinnorna rätten att delta efter eget gottfinnande och kunna vidarebefordra urfolkskulturen till barn, barn- barn och släktingars barn osv.
Det kan inte längre vara så att villkoren för urfolksmän och urfolkskvinnor är olika för att nationalstaterna vill ha det så. Och det är ochså så att urfolkskvinnorna i högre grad än urfolksmännen, överför urfolkskulturen till efterkommande generationer med kontinuitet, uthållighet & resilience.
Assimilering, diskriminering, extrem hunger & extrem fattigdom, klimatförändring, landgrabbing, militarisering, osynliggörande, trakasserier och hot & våld drabbar urfolkskvinnor runt om i världen.
Urfolken är inte en del av problemet, urfolken är en del av lösningen och i den lösningen ingår urfolkskvinnornas rätt till självidentifikation och rätten att fritt & ohindrat själva få välja.
Idag bekräftar vi vår relation till Máttaráhkká och vår skyldighet till kommande generationer att upprätthålla fred, jämställdhet och rättvisa.
STEFAN MIKAELSSON, Sámediggi Áigi-presideanta.