Vuovdegas olika uppdrag och ansvarsområden i Sametinget

Hela styrelsen arvoderas och att nämndsordföranden sitter i styrelsen.

Katarina Sevä är gruppledare för Vuovdegas ledamöter i plenum

Styrelsen Ledamot Jan Rannerud ers. Stefan Mikaelsson
Styrelsen (ledadmot LW Svonni) ers. Martin Lundgren
Rennäringsnämden Ledamot Martin Lundgren ers. Johan Skogsfeldt
Kulturnämnden Ledamot Marina Nilsson Ederlöf ers. Anna-Karin Svensson
Näringsämnen ordf. Stefan Mikaelsson ers. Lotta Svensson
Valnämnden Ledamot Jennie Granberg ers. Lars Stenberg
Ungdomsrådet Ledamot Elle Eriksson ers. Nils-Johan Rannerud
Valberedningen Ledamot Martin Lundgren ers.Stefan Mikaelsson

Samiskt parlamentariskt råd
Ledamot Stefan Mikaelsson ers. Jan Rannerud

Övervakningskommittén för de 8 regionala fonderna
Ledamot Jan Rannerud ers. Ella Britt Jannok

Övervakningskommittén för Landsbygdsprogrammet
Ledamot Ingela Nilsson ers. Jan Rannerud

Styrkommittén för territoriella samarbetsorganet Nord
Ledamot Helena Dådring ers. Birgitta Andersson
Ledamot Lars Tomas Mangi ers. Jan Rannerud

Länspartnerskap i Norrbotten Agenda 2030
Ledamot Jan Rannerud ers. Stefan Mikaelsson

Elle Eriksson skriver från Ungdomsrådets möte i Kiruna den 24 okt 2017

Den 24/10 träffades jag, Elle Eriksson, och tre andra ledamöter som sitter i Sametingets ungdomsråd. Dessa var Anja Fjellgren Walkeapää (ordförande, Samelandspartiet), Julia Omma (vald till vice ordförande, Guovssonásti) och Paulus Jonsson (Jakt- och fiskesamerna). Naadja Östergren (Landspartiet svenska samer) var ej närvarande.
På mötet fick vi information om och från Sametinget. Vi diskuterade ungdomsrådets budget. Det hölls genomgång av det tidigare rådets arbete och hur vi nya ledamöter ska jobba enligt det ungdomspolitiska handlingsprogram som finns utformat.
Vi pratade även om att fortsätta utveckla det samiska mentorsprogram som förra rådet planerat. Mer information om detta kommer senare, men frågan om eventuellt intresse från partierna ska skickas ut av ungdomsrådets ordförande.
Övriga punkter vi tog upp är uppföljning av PM som inlämnats till demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke, samt möjligheten att författa ett eget PM från det nya rådet. Vi har också bestämt att vi ska satsa mer på sociala medier, och ett Instagram-konto har upprättats – sametingetsungdomsrad.
Jag ser fram emot min kommande tid i Sametingets ungdomsråd och är positivt inställd till mina kollegor. Vi kom alla med bra idéer och fler ska vi diskutera om på framtida möten. Förhoppningsvis sker nästa fysiska möte i samband med vårens plenum i Östersund.
Elle Eriksson

Stefan Mikaelsson från Staare

Öppnandet av mandatperioden 2017- 2021.

Det högtidliga öppnandet av mandatperioden tog plats i Staare Östersund. Det var plenums sjunde besök på orten och tidigare har ett öppnande ägt rum nämligen 2005. Måndagen den 28 augusti så förrättades upprop av de nyvalda ledamöterna och sedan valdes en sk Tillfällig valberedning. I denna valberedning ingick en representant från varje parti och de fick sedan börja genomgången av de olika valärendena. Ordförande för den Tillfälliga valberedningen blev Oscar Sedholm. Och för Vuovdega valdes Martin Lundgren. Tisdagen den 29 augusti kunde sedan de eniga förslagen från den Tillfälliga Valberedningen presenteras. Till Sametingets ordförande valdes Paulus Kuoljok. Som ordinarie ledamöter i Sametingets styrelse valdes följande:

Per-Olof Nutti med ersättare Åsa Blind
Britt Sparrock – ersättare Matti Berg
Lars-Miguel Utsi – ersättare Anne Madeleine Kuhmunen
Marita Stinnerbom – ersättare Karin Vannar
Jan Rannerud – ersättare Stefan Mikaelsson
Anders Kråik – ersättare vakant
Lars Wilhelm Svonni – ersättare Martin Lundgren.

I Valberedningen valdes Martin Lundgren som ordinarie ledamot och Stefan Mikaelsson som ersättare.

I Kulturnämnden valdes Marina Nilsson- Ederlöf som ordinarie ledamot och Ingrid Inga aom ordförande

Kronprinsessan Victoria deltog på det högtidliga öppnandet såväl som Alice Bah- Kuncke. Själva öppnandet var en klassisk ceremoni med många tal och högtidliga stunder. Ett sådant var när undertecknad blev uppropad som sjätte ledamot.

Men lite mötesverksamhet hanns det också med. En paneldebatt om behovet av en sanningskommission som genomfördes på ett sådant bra sätt att tom kansliet tyckte att ”det faktiskt blev riktigt bra”. Och ett allsamiskt seminarium med företrädare från alla de tre Sametingen närvarande. Detta seminarium berörde Nordisk Samekonvention och trots att detta inte hade någon formell beslutspunkt så kunde deltagarna enas på Vibeke Larsens förslag delegera ärendet till Samiskt parlamentariskt Råd och en mer utförlig process för att erhålla ett gemensamt förslag från de tre Sametingen.

Och detta tog Sametinget på svensk sida till efterrättning så dagen därpå beslutades formellt under en plenumssession att återremittera ärendet till styrelsen. Förhoppningen är då att detta kommer upp igen under vintern och att SPR bereder detta ärende så att processen blir transparent.

Det var många tankar i huvudet som snurrade när flyget väl tog mig nordvart på. Förhoppningen är att mandatperioden blir stabil med många bra beslut i plenum och styrelse.

STEFAN MIKAELSSON/ ledamot i Sametinget.