Stefan Mikaelsson från Staare

Öppnandet av mandatperioden 2017- 2021.

Det högtidliga öppnandet av mandatperioden tog plats i Staare Östersund. Det var plenums sjunde besök på orten och tidigare har ett öppnande ägt rum nämligen 2005. Måndagen den 28 augusti så förrättades upprop av de nyvalda ledamöterna och sedan valdes en sk Tillfällig valberedning. I denna valberedning ingick en representant från varje parti och de fick sedan börja genomgången av de olika valärendena. Ordförande för den Tillfälliga valberedningen blev Oscar Sedholm. Och för Vuovdega valdes Martin Lundgren. Tisdagen den 29 augusti kunde sedan de eniga förslagen från den Tillfälliga Valberedningen presenteras. Till Sametingets ordförande valdes Paulus Kuoljok. Som ordinarie ledamöter i Sametingets styrelse valdes följande:

Per-Olof Nutti med ersättare Åsa Blind
Britt Sparrock – ersättare Matti Berg
Lars-Miguel Utsi – ersättare Anne Madeleine Kuhmunen
Marita Stinnerbom – ersättare Karin Vannar
Jan Rannerud – ersättare Stefan Mikaelsson
Anders Kråik – ersättare vakant
Lars Wilhelm Svonni – ersättare Martin Lundgren.

I Valberedningen valdes Martin Lundgren som ordinarie ledamot och Stefan Mikaelsson som ersättare.

I Kulturnämnden valdes Marina Nilsson- Ederlöf som ordinarie ledamot och Ingrid Inga aom ordförande

Kronprinsessan Victoria deltog på det högtidliga öppnandet såväl som Alice Bah- Kuncke. Själva öppnandet var en klassisk ceremoni med många tal och högtidliga stunder. Ett sådant var när undertecknad blev uppropad som sjätte ledamot.

Men lite mötesverksamhet hanns det också med. En paneldebatt om behovet av en sanningskommission som genomfördes på ett sådant bra sätt att tom kansliet tyckte att ”det faktiskt blev riktigt bra”. Och ett allsamiskt seminarium med företrädare från alla de tre Sametingen närvarande. Detta seminarium berörde Nordisk Samekonvention och trots att detta inte hade någon formell beslutspunkt så kunde deltagarna enas på Vibeke Larsens förslag delegera ärendet till Samiskt parlamentariskt Råd och en mer utförlig process för att erhålla ett gemensamt förslag från de tre Sametingen.

Och detta tog Sametinget på svensk sida till efterrättning så dagen därpå beslutades formellt under en plenumssession att återremittera ärendet till styrelsen. Förhoppningen är då att detta kommer upp igen under vintern och att SPR bereder detta ärende så att processen blir transparent.

Det var många tankar i huvudet som snurrade när flyget väl tog mig nordvart på. Förhoppningen är att mandatperioden blir stabil med många bra beslut i plenum och styrelse.

STEFAN MIKAELSSON/ ledamot i Sametinget.