hög tid för ny samepolitik

plenum_vilhelmina_2013
Inledningsanförande vid Sametingets allmänpolitiska debatt den 19 februari av Marina Nilsson Ederlöf:

 

Den nuvarande mandatperioden har präglats av en politik som ägnat den mesta tiden åt angrepp mot personer och partier. Sakfrågorna har närmast viftats bort då de enligt vissa ledamöter har tagits upp av fel personer. De frågor som finns på föredragningslistan i dag förstärker intrycket av en kamp mellan renägande och icke renägande samer. Frågan alla samer och särskilt de folkvalda ledamöterna måste ställa sig är: ska kommande mandatperiod fortsätta i samma spår? Ska ytterligare fyra år av politiska motsättningar och uteblivna reformer späda på missnöjet och öka kraven på en nedläggning av Sametinget? Det är inte roligt vara politiker och hela tiden tvingas försvara Sametinget som företeelse.
Läs mer

vår inneboende kraft

Renskötsel och andra samiska näringar som jakt och fiske har bedrivits i skogslandet under minst ett par tusen år. Arkeologiska och historiska spår efter samer visar att Skogsrenskötsel har bedrivits ända ner i de nordliga delarna av Mellansverige.

Skogssamerna bor och lever i områden där de omgivande samhällena ställer stora anspråk på mark och naturresurser. Vi tillhör dem som får ta första stöten av det omgivande samhällets exploateringsiver, bland annat genom ökad gruvverksamhet, skogsbruk, vindkraftparker, bebyggelse och fritidssektorns ökande utbredning.

Det är inte så länge sedan som skogssamerna betraktades som en avart av de ”riktiga samerna” och många bedömare såg framför sig en samisk samhällsutveckling där den skogssamiska kulturen och renskötseln var dömd att gå under.

Den här inställningen har dessbättre kommit på skam och lärt oss att förstå den inneboende kraft som finns i den samiska kulturen och i de samiska näringarna oavsett vilken etikett man väljer att sätta på den. Det är den styrkan och kraften vi vill föra vidare i vårt samepolitiska arbete.