Medlemsmöte 20 november

Inbjudan till medlemsmöte för Sametingspartiet Vuovdega.  

Medlemsmötet kommer att hållas digitalt söndagen den 20 november 2022 klockan 18.00-20.00.  

För att kunna delta måste man anmäla sitt intresse via epost info@vuovdega.com eller anmäla sig per telefon: 070-621 76 59 och det senast dagen innan dvs senast den 19 november.  

Görs denna anmälan via epost kommer en länk att vidarebefordras till den som anmält intresse, och därigenom godkänner medlemmen partiets brukande av epost enligt GDPR.   

De som anmäler sig via mobiltelefon kan ladda ner en app på denna länk: https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/download-app 

Ärenden är följande:   

  1. Öppnande 
  2. Upprop av deltagare  
  3. Val av justerande ledamot  
  4. Information om Sametinget  
  5. Avslutning 

Buorisboahtem,  

                                            Stefan Mikaelsson.  

                                            Ordförande Sametingspartiet Vuovdega 6.11.2022.