Skogssamernas-Vuovdegas medlemsmöte 2017 i Arvidsjaur

Partiets medlemmar hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas medlemsmöte!

Datum: lördagen den 28 oktober 2017, kl. 13:00
Plats: Arvidsjaur, Arvasgården

Förslag till dagordning

§ 1 Öppnande av möte
§ 2 Val av justerare och mötessekreterare
§ 3 Fastställande av dagordning
§ 4 Partiets verksamhetsplan 2017-2019, medlemsmöten mm
§ 5 Vad sker på Sametinget – information från Jan Rannerud.
§ 6 Vilka positioner och uppdrag har vi – kort information.
§ 7 Vilka frågor driver vi – information från folkvalda.
§ 8 Förslag från medlemmarna
§ 9 Övriga frågor
§ 10 Mötet avslutas

Partiet bjuder på renkött och palt till de som föranmält att de så önskar. Anmälan om måltid sker senast den 24 oktober till Jan Rannerud, 070-600 80 76, jan.r@live.se eller Lars Stenberg, 070-266 51 93, lars-stenberg@hotmail.com eller Monica Harr Sandström, 070-548 79 21, monica@biegga.com
Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen.

OBS! Vi inleder med kaffe/te och smörgås kl. 13,00.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska ske i den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats. För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar.

På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Välkomna!

Jan Rannerud enligt uppdrag.