PRESSMEDDELANDE

Samelandspartiet, Guovssonásti och Vuovdega avsäger sig sina platser i Sametingets styrelse.

Oppositionspartierna Samelandspartiet, Guovssonásti och Vuovdega menar att det arbetssätt som idag genomsyrar Sametingets styrelsearbete gör det omöjligt att sitta kvar i styrelsen. Den politiska ledningen i Sametinget har infört en ny informell ledarstil, som utmärks FlexiSpy review av brist på dokumentation, information och öppenhet. Oppositionens förhoppning med styrelsearbetet under denna mandatperiod var att få insyn, möjlighet att påverka och bidra till ett konstruktivt styrelsearbete. De konstaterar att arbetet i styrelsen inte har fungerat och nu är situationen ohållbar.

  • Beredningen av frågorna har varit mer eller mindre obefintlig och inte kvalitetssäkrad. Det har skapat en ineffektiv ärendehantering i styrelsen och inneburit att ärenden som lyfts upp på plenum blivit färre och färre, säger Ingrid Inga.

Samråd inom styrelsen inför viktiga möten, t ex med ministrar och departement, genomförs inte. Tidigare har både ledning och opposition fått framföra sina åsikter.

  • Vi i oppositionen får minsta möjliga insyn i arbetet och får agera som en slags publik i styrelsen, säger Marita Stinnerbom.

Sametinget har ett budgetunderskott på miljonbelopp som inte har hanterats i tid. Nu blir sametingets verksamhet lidande utan garanti för att ekonomin räddas. Oordning i styrelsearbetet och ekonomin drabbar  de som är beroende av sametingets myndighetsutövning.

  • Det här får konsekvenser för människor som är aktiva inom språk, rennäring, samiskt organisations- och kulturliv, säger Jan Rannerud.

Bristen i styrelsearbetet har också påverkat rennäringspolitiken och arbetet i rennäringsnämnden. Torkel Stinnerbom avsäger sig uppdraget som rennäringsnämndens ordförande men sitter kvar som ledamot i nämnden.

  • Gång på gång marginaliseras rennäringen av den politiska ledningen och det gör det svårt att leda nämndens arbete. Men jag sitter kvar för att det är viktigt att fortsätta att jobba för rennäringen, förklarar Torkel Stinnerbom.

 

Ingrid Inga, Samelandspartiet – tel. 070 55 42 999

Marita Stinnerbom, Guovssonásti – tel. 070 39 99 806

Jan Rannerud, Vuovdega – tel. 070 600 80 76

Torkel Stinnerbom, Samelandspartiet – tel. 070 214 87 82