RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM 88 I LIKSJOE 2021

Det åttonde konstituerande plenumet skulle denna gång avhållas i Lycksele. Vuovdega reste till plenumsorten redan på lördag, dvs en dag före det kallelsen stipulerat. Det visade sig sedermera att dessa extra timmar väl behövdes. Och det var endast de som var kallade av Sametingets ordförande och Sametingets kansli som fick närvara.

Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud och Stefan Mikaelsson.

Vuovdega & Samerna förhandlade tillsammans gentemot förstahandsalternativet Sámiid Riikkabellodat och Guovssonásti. Förhandlingarna löpte på hyfsat bra efter en tidigare fastställd matematisk fördelningsnyckel, men just som ett politiskt innehåll hade tillförts så avbröts förhandlingarna.

Efter några timmars uppehåll meddelade de tre största partierna att dessa inte skulle ha någon valteknisk samverkan med partiet Samerna. Därigenom föll förstahandsalternativet med val av styrelse med en majoritet av plenums ledamöter, dvs minst 16 ledamöter. Osäkerheten med en minoritetsstyrelse på 15 ledamöter var alltför stor för att den skulle kännas som ett seriöst alternativ. Vuovdega blev därmed ställda inför fullbordat faktum av våra tidigare s.k. samarbetspartier.

Återigen avbröts förhandlingarna och vi fick besked att en proportionellt vald styrelse övervägdes. När även detta alternativ förkastats av några av de största partierna, så återstod ett enda alternativ, och det var en politisk samverkan med Jakt och Fiske-samerna. Att inte bruka våra mandat i plenum eller inte våga ta ett politiskt beslut där andra partier tar ett steg tillbaka, fanns inte på kartan för Vuovdega.

Ålderspresident Stefan Mikaelsson öppnade det 88:e plenumet den 30 augusti och förrättade det första uppropet. Ajourneringar gjorde att det blev få plenumsförhandlingar. Klockan 12.00 den 31 augusti var överläggningarna inom Vuovdega avslutade och kl 15.45 kunde de tidigare ajournerade plenumsförhandlingarna återupptas.

Som valärenden hanns med under eftermiddagen att välja Daniel Holst till Sametingets ordförande, att bl.a välja Jan Rannerud och Stefan Mikaelsson till ordinarie ledamöter i styrelsen, och att därefter välja Håkan Jonsson till styrelsens ordförande. Styrelsen består av 6 ledamöter och 2 av dessa från Vuovdega och med Stefan Mikaelsson som vice styrelseordförande.

Den högtidliga invigningen av mandatperioden genomfördes i några sammanbyggda stora tältkåtor vid Ume-älvens strand, ca 150 meter från hotellet. Det blåste friska vindar så tältduken skallrade, när vi ledamöter blev uppropade av Valnämnden och fick slå oss ner på första parkett. Några inspirerande tal hölls av bl.a Talman Andreas Norlén, Kulturminister Amanda Lind, Ärkebiskopen Antje Jackelén, Sametings-president Aili Keskitalo och Samerådets vice president Åsa Blind Larsson. Väldigt fina, berörande och inkluderande tal som alla kompletterade varandra på det bästa sätt. Kvällen avslutades med en gala-middag, god underhållning och middags-tal.  

Torsdagen den 2 september fortsatte plenum med start kl 15.45 och kvarvarande valärenden. Till ordförande i rennäringsnämnden valdes Jan Rannerud och till vice ordförande valdes Martin Lundgren. De oroliga röster som hördes i samband med de första valen borde nog ha kunnat invänta genomförandet av alla valärenden. Skogsrenskötselns utmaningar kommer att kunna bemötas på ett bättre sätt med tanke på de val som skett till just Rennäringsnämnden. Övriga val med positioner för Vuovdega redovisas längre ner.

Konklusioner: Oväntade aktiviteter gjorde att Vuovdega fick förhålla sig till detta. Om en proportionellt vald styrelse inte kan väljas så måste en majoritetsstyrelse med stöd av minst 16 ledamöter bli alternativet. Vuovdega erhöll ordförande-poster i två av nämnderna som kan påverka innehållet i beslutsfattandet som berör enskilda skogssamer.

Dessa ordförandeposter kom just i Rennäringsnämnden och Valnämnden. Och just nu så är det politiska ledarskapet i dessa nämnder under Vuovdegas ledning och därmed kan vi med fog anta att det blir mer jämlikt beslutsfattande än tidigare. Vuovdega har kompetenta politiker som väl fyller de positioner med kompetens och kontinuitet för vilka de har blivit valda.

Det lättaste sättet att inte misslyckas är att inte göra någonting alls utan att med ett nickande hålla med den som pratat före en själv. Vuovdega har nu vågat att välja en majoritetsstyrelse och kan driva politik med ett stöd i plenum under de kommande fyra åren. Vuovdega har således goda möjligheter att kunna bedriva den politik som valprogrammet och med det som finns angett under flikarna på vuovdega.se anger.

Vi syns på nästa plenum i Giron den 30-2-12. Stefan Mikaelsson, parti-ordförande.

Poster för Vuovdegas förtroendevalda;

12 ordinarie ledamöter med 11 ersättare och 1 ersättarplats vakant.

Vice ordförande i styrelsen

Ordförande i Rennäringsnämnden

Vice ordförande i Rennäringsnämnden

Ordförande i Valnämnden.

Sametingets styrelse (6 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Stefan Mikaelsson, vice ordf                            Martin Lundgren

Jan Rannerud                                                   Vakant

Samiskt Parlamentariskt Råd (7 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Stefan Mikaelsson                                            Martin Lundgren

Styrelsen till Samiskt Parlamentariskt Råd (2 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Håkan Jonsson                                                   Stefan Mikaelsson

Hälso Äldre & Idrottsnämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Helena Dådring                                                 Jonathan Olsson Sagelind

Kulturnämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Marina Nilsson Ederlöf                                    Michael Eriksson

Näringsnämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Jan Rannerud                                                     Nils Johan Rannerud

Rennäringsnämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Jan Rannerud ordförande                               Jonas Larsson

Martin Lundgren                                               Henrik Andersson

Språknämnd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Märgge Uttjek                                                   Lars Thomas Mangi

Ungdomsråd (5 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Elle Eriksson                                                       Nils Johan Rannerud

Valnämnd (7 st ledamöter med personliga ersättare)

Ordinarie ledamot                                           Ersättare

Jennie Granberg ordförande                         Lars Stenberg

Rapport från konstituerande plenum

Styrelsemöte i Arvidsjaur 21 augusti

Mötet skedde en vecka senare än mötet vi kallar ”Arvidsjauröverenskommelsen”

Detta möte behandlade det erbjudande Vuovdega fick utifrån den fördelningsnyckel som användes och tillsammans med Samerna då vi hade en samverkan. Dessa två möten pekade i en riktning mot ett samarbete med Samelandspartiet, Guovssonásti och Vuovdega/Samerna vilket vi var tydliga med redan 16 augusti.

Lycksele lördag 28 augusti

Vi enades tidigare om att själva bekosta en extra dag för lösa eventuella frågetecken.

Under denna dag var vi hyggligt överens men Anders Kråik kunde inte komma förrän sent på kvällen på grund av andra åtaganden. Det samtalades om arbetet i styrelsen och om vissa positioner, Samerna hade då en plats i styrelsen och nämnds platser med en ordförandeplats i en nämnd. Det skulle då presenteras en slutgiltig lista men än en gång framstod det klart att samarbetet skulle fortsätta den kommande mandatperioden.

Lycksele söndag 29 augusti

Något har hänt sedan lördag. Hela bilden var omvänd och diskussionerna svängde på ett för oss negativt sätt.

Vi samverkanspartier tittade gemensamt på budet från JoF som ett alternativ vilket var i sak likvärdigt med alliansens. Rennäringsnämnden var vår men med fem ledamöter. Vårt förslag tillsammans med Samerna lämnades över till den gamla alliansen och där ingick inte Rennäringsnämnden men ett förslag på en utökning till 7 platser.

Lycksele måndag 30 augusti

Helt förändrat klimat där Vuovdega kallades till SáR och där fanns även JoF. Deras gemensamma besked var att Samerna skulle stängas ut till varje pris man namngav särskilt Anders Kråik som problemet. Vi lyssnade men kunde inte godta att vi inte fick välja våra partners.

Anders Kråik kallades sedan ensam in i SáR grupprum och fick samma besked. Vi beslutade då att ta ett samtal med JoF som vidhöll att Anders Kråik inte var välkommen, man sa att MG fört fram kravet trots att man inte skulle stödja JoF.

Min analys är att man helt enkelt räknat med att ”vår” sida skulle ha 14 mandat och JoF 14 mandat men då majoritet med stöd av MG när man lyckats sparka ut Samerna.

Saken förvärrades då man insåg att vi inte skulle delta i en omröstning mot Samerna. SáR och JoF meddelade då gemensamt med Guovssonásti att man tecknat ett avtal som avsåg att utestänga Samerna vilket krasst betydde att alla förhandlingar var över.

Vuovdega och Samerna var utestängda och med en valteknisk allians fanns möjligen en styrelseplats tillgänglig, inga nämnds platser om det yttersta inträffade.

För vår del innebar det att vi kunde ligga och vila.

Plenum öppnade och val av tillfällig valberedning skedde, därefter ajournerades plenum för dagen. Intensiva kontakter följde.

Lycksele tisdag 31 augusti

De förhandlingar som tog plats pendlade för vår del mellan strandade förhandlingar mellan den gamla alliansen, diskussioner med JoF och sedan ytterligare besked att vi inte var välkomna någonstans utan att man skulle bilda en proportionellt vald styrelse.

Vi meddelade att vi godtog detta då vi inte kunde påverka något.

Strax innan plenum startade om ville JoF föra ett samtal, man var då beredd att erbjuda oss det tidigare budet men att Samerna inte kunde vara med på annat sätt än i nämnder, alltså de fick ingen plats i styrelse eller ordförandeplats i nämnd.

För oss som parti tvingades vi att följa vårt årsmöte där kravet var att söka bästa möjliga lösning. Vi tog ett majoritets beslut i gruppen att fullfölja en förhandling med JoF.

Plenum öppnade kl. 10 med ett flertal ajourneringar.

SáR och Guovssonásti kontaktade oss sent med kort tid kvar och erbjöd en lösning som kunde generera arvoderade uppdrag för Anders Kråik men fortfarande gällde uppgörelsen med JoF.

SáR meddelade senare att partiet inte stod bakom detta och därmed föll sista möjligheten, med 14 mandat fanns inga alternativ kvar. Sannolikt väntade en mandatperiod i opposition för Samelandspartiet och Guovssonásti.

Efter ajourneringar skedde val av styrelse.

Plenum ajournerades till torsdag 2 september 15.45.

Lycksele onsdag 1 september

Invigning

Lycksele torsdag 2 september

Under den återupptagna plenumsförhandlingen valdes samtliga ledamöter till nämnderna.

Vad hände??

Min slutsats är att alla spelade ett högt spel men glömde eller struntade i att förhandla.

Varför sattes prestige före samarbete?

Varför blev mobbningen och utfrysningen av partiet Samerna i allmänhet och Anders Kråik i synnerhet den viktigaste politiska sakfrågan som alla enades bakom?

Senast jag såg nåt liknande var när alla riksdagspartier försökte frysa ut SD.

Har vi verkligen den synen på sametingspartiet Samerna?

Efter plenum tävlar vissa partier i att peka ut Vuovdega som svikare när alla i själva verket gemensamt tvingade oss ut ur förhandlingarna. JoF var riktigt snabba när de såg var vi hamnade men våra forna vänner svek.

Skamligt uppträdande från de som kallade oss vänner.

Hanteringen av Anders Kråik borde tvinga fram en lag som stoppar denna typ av diskriminering och jag känner en stor skam själv även om det inte hjälpt att Vuovdega agerat på annat sätt.

Denna hantering kommer inte att glömmas bort. Jag hoppas att väljarna förstår vad som hänt och säger ifrån till sina partier.

9000 på röstlängden och detta blev den viktigaste frågan!

Till råga på allt frågar vi var de unga tagit vägen, behöver någon undra mer?

På återhörande

Jan Rannerud