RAPPORT FRÅN ORDFÖRANDEN, PLENUM #90 STAARE 2022

Det nittionde plenumet skulle denna gång avhållas i Staare. Den jämtländska staden huserade plenumsmöte för 9.e gången.

Vuovdega hade följande styrka på plats: Jennie Granberg, Martin Lundgren, Jan Rannerud & Stefan Mikaelsson.

Sametingets nyvalde ordförande Daniel Holst-Vinka erhöll en tuff start, helt allena utan byte bakom ordförandeklubban fick han leda plenum genom alla paragraferna §§1-15 genom de 3 plenumsdagarna.

§ 5 Samisk allmänpolitisk debatt företräddes av Stefan Mikaelsson som då hade temat ”Inga vinster i Sápmi” på sitt inlägg. Det inlägget kan man läsa i sin helhet längre ner på denna webbplats.

§6.1-6.2 Styrelsens och nämndernas rapporter till plenum är ganska dåligt hanterade av presidiet. Alla nämnder läggs i en enda klump så att de först föredras, den ena före och andra efter, sedan debatteras om det ledamöterna själva föredrar. Och sedan tas det ett enda beslut trots att det har varit flera olika föredragningar för olika nämnder. Inte värdigt ett folkvalt organ.

§7 Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget var styrelsens förslag till beslut. Vice styrelseordförandes arvode var föreslaget att bli 0,6 inkomstbasbelopp per månad, för oppositionsråd var förslaget 0,4 inkomstbasbelopp per månad, och för politiskt sakkunnig var förslaget samma nivå som för oppositionsrådet. Plenum beslutade i enlighet med förslaget. Vid öppen votering avgavs 15 ja-röster, 12 nej-röster, 3 blanka och med en ledamot frånvarande. Sametingets plenum beslutade därmed i enlighet med styrelsens förslag till beslut.  

§8 Budget för budgetåret 2022 gav en hel del debatt. Eftersom den för styrelsen tillgängliga informationen förändrats från november 2021 och till slutet av januari månad, var budgetförslaget baserat på mer besparingar än det hade varit annars. Dock hade de flesta nämnderna erhållit mer i budgeterade medel för 2022 än vad som förbrukats under hela 2021. Och utfallet kan bli annars än vad som är budgeterat, så förhoppningen är att utfallet blir närmare vad som är budgeterat. Detta för att undvika att skicka tillbaka delar av överskottet till statskassan.

§10 Budgetunderlaget för 2023-2025 bygger till stora delar på vad den gamla styrelsen har gett in för föregående år. För första gången relaterade Sametinget till vad tre stora statligt ägda bolag hade i vinst för de tre första kvartalen för år 2021. En stor del av detta erhålls från Sápmi på svensk sida. Det minsta man kan säga är att obalansen fortsätter och utarmar stora delar av traditionella marker och vatten för det arktiska urfolket samerna. Plenum fastställde budgetunderlaget i enlighet med styrelsens förslag till beslut med röstetalet 12 ja-röster, 15 nej-röster, 3 blanka och med 1 ledamot frånvarande.

§11 Sammanträdesplanen för år 2022 förändrades så att årets tredje plenum flyttas från Ubmeje i november till Skiellehte i oktober.

Plenumsprotokollet nr 1-2022 §§1-15 återfinns på sametinget.se under ”dokumentbanken” i högerspalten. Skrolla ner och läs gärna där.

Vi är i farten på nästa plenum i Julevu den 31.5-2.6.2022. 

Stefan Mikaelsson, partiordförande.