Medlemsmöte den 6/3 inför Sametingsvalet 2021

Partiet Vuovdega-Skogssamerna ska fastställa sina vallistor inför valet och du som medlem är viktig i processen. Det är medlemmarnas åsikter som ska vara vägledande i besluten.

På grund av rådande pandemi kommer mötet att ske digitalt, det går också att koppla upp sig via telefon om man saknar tillgång till dator.

Mötet kommer äga rum den 6/3 med start klockan 13.00.

Instruktioner för uppkoppling samt inloggningsuppgifter skickas ut till de medlemmar som betalat medlemsavgiften och anmält deltagande.

Anmälan om deltagande sker till Jan Rannerud via mail jan.r@live.se eller telefon
070-600 80 76 eller till Marina Nilsson Ederlöv på mail marina.ederlof@brinet.nu eller telefon 070-659 43 85.

Medlemsavgiften är 100 kronor/person för 2021. Avgiften kan betalas via Swish eller bankgiro. Glöm inte att ange namn och e-post.

Bankgiro: 5038–8438

Swish: 123 348 74 69