Samiskt parlamentariskt råd. Katarina Sevä redovisar

Samiskt parlamentariskt rådsmöte 22 september
Samerna är ett folk i fyra länder och Samiskt parlamentariskt råd
spelar en viktig roll då representanter från sametingen i Norge, Sverige och Finland sammanstrålar, diskuterar och beslutar om frågor som berör samer över landsgränserna. Samerna i Ryssland har inget eget sameparlament men deltar i samarbetet.

SPR:s rådsmöte där undertecknad deltog, hölls denna gång i Inari Finland. Ärenden som behandlades
Var bl. a. följande:

Elsa Laula Renbergs födelsedag som flaggdag
Styrelsens verksamhetsberättelse
Sanning och försoning
Uppföljning av World Conferens of Indigenous Peoples WCIP – information
Kommande handlingsplan

Under punkten sanning och försoning fick SPR:s ledamöter lyssna till dr. Heidi Ericsen som framförde ”Historiska trauma och hälsa” där hon bland annat redogjorde hur traumatiska upplevelser kan följa med över flera generationer.
Permanent deltagare från Ryssland berättade därefter om ”Hälsa för samerna i Ryssland”

Under kommande period kommer följande områden inom handlingsplanen
att prioiriteras;

Nordisk samekonvention
Språkfrågor
Uppföljning av slutdokumentet från FN:s World conference of Indigenous Peoples (WCIP)
Koordinering av andra internationella möten och processer
Den femte sameparlamentarikerkonferensen
Information

Mötet avslutades med att ordförande klubban överlämnades av finska
Sametingets Tiina Sanila-Aikio till Norska Sametinget och Aili Keskitalo som stod på tur att leda SPR under 16 månader framöver innan ordförandeskapet tas över av svenska sametinget.

Mötet föregick i god diskussionsanda i Sametingets vackra parlamentsbyggnad, dock fick ledamöterna avbryta mötet och skyndsamt bege sig ut från byggnaden då brandlarmet gick. Detta visade sig vara en olägligt planerad brandövning…..så ingen fara på taket…
Jag vill slutligen påpeka att några av er läsare kanske reagerat på att vår hemsida vid ett par tillfällen innehållit en mängd text på engelska som inte har något att göra med vår politik. Detta beror på att sidan varit hackad, vi får hoppas att detta inte händer fler gånger.

Med önskan om en trevlig höst

Katarina Sevä