Val- och vårhälsning

Här kommer en val och vårhälsning. Jag heter Jan Rannerud och är partiledare för Vuovdega sedan 2011. Vi är ett parti som arbetar mot framtiden med tidigare mandatperioder i minnet och kommer med lärdom av misstagen att föra samepolitiken framåt.

Vår roll i sametinget är att skapa de politiska mål som väljarna bett oss om. Det är därför vi väljare verkligen visar omvärlden att vi tror på vårt parlament och röstar den 19 maj. Hemskt gärna på Vuovdega–Skogssamerna, men viktigast är ändå att rösta. Här och på nästa sida kommer några av de viktiga frågorna vi vill driva den kommande mandatperioden.

1. En ny samepolitik behövs i sametinget som ska bygga på folkrättslig grund där alla konsekvenser belyses. Målet måste vara ett självbestämmande. Vuovdega tänker inte invänta förslag från regering och riksdag. Vi ska i sametinget arbeta för att vi själva lämnar förslag som speglar det samiska folkets vilja.

2. Vuovdega avser att arbeta för att det samiska språket revitaliseras enl. språklagen 2009:600. Språklagen anger att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja bl.a. samiska. Språklagen § 14 säger att det ska ges möjlighet att lära sig , utveckla och använda sitt minoritetsspråk.

3. Ungdomar måste ges en större plats i sametinget. De behöver få ett forum som ger dem klara och raka svar. Vuovdega anser att ungdomsrådets roll måste ändras och få ökade resurser.

4. Jämställdhetsfrågan måste hållas vid liv och kvinnors närvaro intensifieras. Vuovdega anser att attityd och klimat i plenum bidrar till att minska närvaron av unga och kvinnor. Jämställdhet ska vara en viktig del i sametinget och i vardagen.

5. Vuovdega anser att man måste öka resurserna till det politiska arbetet. Vi anser att om man kommer bättre förberedd till plenum blir både plenum och besluten mer effektiva.

6. Gruv och mineralpolicy är en viktig fråga för alla samer. Vuovdega anser att en gruvpolicy ska uttala samernas inställning och måste inte nödvändigtvis innehålla ersättningskrav, grunden är att markerna behövs för våra olika behov. Vindkraften är ett annat problem som uppmärksammats av samhället, den frågan måste även sametinget bevaka då den ger en långvarig påverkan i våra marker.   Dessa frågor är bara några som Vuovdega avser att driva under den kommande mandatperioden, en röst på Vuovdega skyndar på processen även om vi anser att ett ökat samarbete mellan partierna är nyckeln till framgång för det samiska folket.

Jan Rannerud
partiledare för Vuovdega