Några rättelser och funderingar

Det är inte så lätt att få allting rätt i en radiodebatt. Tiden räcker inte till och det är lätt att bli missförstådd. Därför vill jag rätta till det som jag inte fick förklara på grund av tidsbrist och programledarens dramaturgiska tänk.

1: Apropå påståendet om Vuovdega…
Vuovdega har ingen annan åsikt än att samer är lika oavsett om man bor i Kiruna eller Skåne. Om någon fått uppfattningen att Vuovdega har en annan inställning så får ni tänka om. Tyvärr avbröt programledaren på ett sådant sätt att ett missförstånd är naturligt.
Jag är starkt kritisk mot sameradion för det sätt man leder radiodebatter på. Vissa partier favoriseras som om man redan vet valresultatet. Jag är van att få tala till punkt utan att avbrytas och att låta andra tala till punkt. Jag är van att få ordet om jag begär detta även om jag måste vänta på min tur.
Ja, förmodligen känner man till debattsystemet om man är rutinerad, jag är inte det tyvärr. Jag kommer att anpassa mig till denna ordning trots att jag tycker att det är närmast oförskämt mot oss debattörer att hela tiden avbryta talare.

2: Apropå näringar
Vuovdega respekterar alla samiska näringar oavsett om lokaliseringen är i Jokkmokk eller i Helsingborg. Sametinget ska behandla alla lika, möjligen bör hänsyn tas till att det är ökade svårigheter för ett sydligt företag att t ex skaffa material till hårdslöjd.
Alla samiska näringar och övriga frågor som rör samerna ska ligga under sametinget och inte under länsstyrelsen. Koncessionsrenskötsel bygger på kravet att innehavaren är same, därför ska denna renskötselform finnas under sametinget. All kompetens har närmast försvunnit från länsstyrelsen varför samiska frågor riskerar att behandlas av handläggare som saknar samisk kompetens.
Rennäringen ska sortera under sametinget. Mer än halva statsanslaget rör rennäringen och dess binäringar. Väljer sametingets ledamöter och berörda nämnder med styrelsen i spetsen att inte behandla näringen i proportion till anslaget stöder vi en annan ordning som kan betyda att rennäringen lyfts ut ur sametinget.

3: Samiskt tänk eller svenskt tänk…
Hallå Leif… vill MG införa ännu en variant på över och underklass i det samiska livet?
Vi som tänker på samer och lever med renskötsel varje dag men struntar i om det är samiskt tänk eller inte, är vi numera i den samiska underklassen? Jag vill gärna tillhöra överklassen, men inte till vilket pris som helst, och förstår inte hur du menar, var snäll och förklara för mig och säkert många med mig hur vi ska bära oss åt?
Jag kan inte förstå hur jag ska tänka samiskt när jag svär över skotern som är trasig, kan du menat att jag ska tänka/svära på samiska? Eller menar du kanske att vi ska använda skidor i stället, bara en undran för det vill jag inte eller rättare sagt orkar inte.
Om MG genom Leif Larsson menar att tänket ska vara på samiska då kapar vi bort en stor del av det samiska folket. En konstig fråga att ställa under en radiodebatt med mycket begränsad tid där alla inte kan eller får svara beroende på hur programledaren planerat sändningen.

Mvh Jan Rannerud, Vuovdega