Pressmeddelande sametingspartierna Vuovdega och Samerna

PRESSMEDDELANDE SAMETINGSPARTIERNA VUOVDEGA OCH SAMERNA

Kommentar till pressmeddelande från Samelandspartiet

Malå/Östersund– 2020-10-18 – ”Varför skriva ett pressmeddelande när Samelandspartiet sitter i en politisk ledning och kan lyfta frågan närhelst de vill. Med det här arbetssättet verkar de inte vara riktigt klar över hur det parlamentariska arbetet går till” säger Anders Kråik, partiledare för Samerna.

– ”Helt verklighetsfrämmande påståenden från Samelandspartiet, kan detta verkligen komma från ett parti som tillsammans med Guovssonásti, Vuovdega och Samerna har majoritet i alla nämnder, presidiet och styrelsen?” undrar Jan Rannerud, partiledare för Vuovdega.

Traditionell renskötsel med naturbaserat bete för renar

Vi inom Vuovdega och Samerna är verkligen stolta över en rennäring som lever med naturen. Med det sagt försäkrar vi att renen lever och mår bra på det naturen ger under normala betesvintrar.  Men vid försämrat eller totallåst naturbete måste ett utprovat renfoder ges för att renarna ska överleva. Att bedriva traditionell renskötsel med hela opåverkade renbetesland och variationsrika betesområden är numera inte alls en självklarhet för många.  Det har bland annat skogsbolagen och allehanda markexploatörer noga sett till. Lägg därtill de oförutsägbara väderomslagen som från den ena dagen till den andre låser betet under lager av is så blir alternativen mikroskopiska. Det tvingar många att leva i nuet utan nödfodret hänglav men med foderpellets och slaget hö som enda alternativ.

– ”Ger man inte stödfoder till renarna när det är låst bete och betesalternativen är uttömda bör man fundera över vilken djurskötsel man förespråkar”, anser Anders Kråik, partiledare för Samerna. ”Man ger sken av att renar som inte hittar naturbete får svälta och dö för man anser att utfodring är fel”.

Stöd från staten och Corona pandemin

Staten har visserligen beviljat ett ökat anslag för 2021. Men de svåra betesvintrarna som är kvittot på klimatförändringarna sväljer dessa ökningar. Beteskatastrofen är finansierad med lånade pengar som äts upp av tillskottet, att då hitta på andra kostnader som dessa medel också ska räcka till blir en ekvation som inte går ihop. Statliga anslag skall inte användas för att vissa företag ska öka sin omsättning utan gagna hela näringen.

Näringskansliet har aktivt försökt samla uppgifter för att kunna hjälpa övriga samiska näringar som drabbats av covid-19 exempelvis har Kulturnämnden redan äskat medel hos regeringen och fått detta.

  • ”Varför SáR anser att Rennäringsnämnden som de själva är en del av inte arbetat med frågan bör de själva reda ut. De har alla parlamentariska möjligheter till sitt förfogande.” säger Jan Rannerud.

– ”Vi har föreslagit åtgärder som skulle kompensera en prissänkning på slaktade renar men Erling Fjällås v ordf. och Marita Stinnerbom ordf. har rennäringsnämnden som sitt arbetsområde och ska därför driva frågan där”, säger Anders Kråik.

– ”Det är verkligen märkligt att Fjällås och Samelandspartiet i ett pressmeddelande pekar ut sig själva som bromsklossen” avslutar Jan Rannerud.

 

Kontakt         Jan Rannerud Tel 072-204 37 26
E-post jan.rannerud@sametinget.se

Kontakt         Anders Kråik Tel 070-224 71 61
E-post anders.kraik@sametinget.se