Årsmöte 2014

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamernas årsmöte 2014Partiets medlemmar, gamla som nya, hälsas välkomna till Vuovdega-Skogssamernas 21:a årsmöte!

Datum: lördagen den 25 oktober 2014, kl. 11:30

Plats: Avki, Gröna skolan i Gällivare, vid torget.

Partiet bjuder på lunch för de som föranmält att de så önskar. Anmälan om lunch sker senast den 21 oktober till Jan Rannerud, 070-600 80 76, jan.r@live.se eller till Johan Skogsfeldt, 070-208 20 64, johan.skogsfeldt@gmail.com Kom ihåg att anmäla särskilda önskemål om lunchen. OBS! Vi inleder med lunch kl. 12,00. Samling 11,30.

Reseersättning utgår för billigaste resealternativet, dock högst 1 300 kr. Samåkning ska ske i den utsträckning det är möjligt. Blanketter för reseräkning finns på plats. För att partiets försäkringsskydd ska gälla vid eventuell skada under resan till årsmötet, krävs att medlemsavgiften är betald innan resan startar. På hemsidan www.vuovdega.se finns även uppgifter om medlemsavgift och bankgiro. Partiets bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Valberedningen genom Patrik Lundgren, 070-225 80 73, tar gärna emot förslag till val av ledamöter.