Vår 1:e ordförande Sture Nilsson har lämnat oss

Vår vän Sture Nilsson har lämnat oss, Sametingspartiets Vuovdegas 1:e ordförande. Han avled den 23 juli 2014 efter en längre tids sjukdom.

Sture Nilsson kämpade för Skogssamernas överlevnad och utveckling under många år både som privatperson och i yrkeslivet på Länsstyrelsen och på SSR. Han var välkänd inom hela Sapmi.

Sture Nilsson valdes in i Sametinget 1993 – 1997 och tillsammans med Bengt Sevä, Stefan Mikaelsson, Set-Ivan Eriksson och Monica Sandström var han med och byggde upp Sametinget.

Paulus Utsi tolkar i sin dikt Den vite mannens fotspår den maktlöshet vi känner ibland.

Vila i frid Sture vi fortsätter kampen.

” Den vite mannens fotspår
är som brinnande eld
Han kom med hård makt
slet sönder renens land
Tog bort och förde bort
naturens egendom
Med sin lärdom bedrog han
naturmänniskan
Stiftade lagar
som gjorde samerna maktlösa
Deras verk vittnade om det”