Ditt val 2021

Det samiska samhällsbygget är en långsiktig och tålamodsprövande process. Vi har det politiska tålamodet som behövs och är det rätta valet för en trovärdig samepolitik.

Att välja oss den 16 maj 2021 är att välja ett parti som genom konsekvent samepolitiskt arbete i Sametinget, sedan starten 1993, visat mognad, ansvarsfullt ledarskap och utvecklingskraft. Under nära 21 av Sametingets snart 28 år har vi suttit i den politiska ledningen och tagit ansvar för Sametingets utveckling.

Den parlamentariska oredan i Sametinget under de senaste fyra åren har fått många att ta avstånd ifrån blockbildning. Samtidigt som det inte ges någon som helst fingervisning om vad som är alternativet. Politiska block, som benämning på partier som gemensamt finner att de kan nå sina politiska mål genom samarbete, är inget ont i sig.  Det är inte fel att bilda allianser med partier som ligger nära ideologisk och som ser det meningsfullt med en samverkan.

 

 

 

Lämna ett svar