Om oss

Sametingspartiet Vuovdega-Skogssamerna bildades 1993, inför det första Sametingsvalet. Vi är ett renodlat samepolitisk parti, som står fria från samiska särintressen och organisationer.

Partiets identitet och kärna är de samer som som bor och/eller har sina rötter inom skogssamiskt område. Vi som leder partiets arbete och kandidaterna på partiets listor samt våra väljare står för en samisk samhällssyn som formats av den utsatthet och marginalisering som samer nedanför odlingsgränsen tvingats leva i. Vi tror på jämlikhet, solidaritet och rättvisa för alla samer. Demokrati och alla människors lika värde är fundamentet som vi, genom vårt politiska arbete i Sametinget, vill ska genomsyra en samisk samhällsutveckling som är till gagn för alla samer.

Vi vänder oss inte bara till de samer som bor och verkar inom skogssamiskt område och som har rötterna i skogssamisk kultur. Vi är ett samepolitiskt parti med ett framtidsinriktat program inom alla de politikområden som är viktiga för att skapa ett samiskt parlament som samerna har förtroende för och som det omgivande samhället respekterar. Att sympatisera med skogssamerna är att bära på en känsla att vara delaktig i ett positivt förändringsarbete för hela Sápmi.

Partistyrelsen:
Partiordförande: Jan Rannerud, renskötare från Malå sameby
Övriga ledamöter:

Sekreterare: Monica Sandström

Katarina Sevä

Anna-Karin Svensson

Marina Nilsson-Ederlöv

Lars Stenberg, ersättare

Johan Skogsfeldt, ersättare

 

Kommentera