Medlems avgift

Vuovdega – Skogssamernas bankgiro är 5038-8438. Medlemsavgiften är 100 kr.

Kommentera